Hlavná stránka
Profil spoločnosti
Poskytované služby
Novinky a aktuality
Zberňa
Legislatíva
Referencie
Databáza
Kontaktujte nás
Kontakt
"Dôverujte ľuďom a oni vás nesklamú. Správajte sa k nim ako k skvelým osobnostiam a oni svoju skvelosť preukážu." (Emerson)
LECOL spol. s r.o.
Životné prostredie podmieňuje existenciu živých organizmov vrátane človeka. Sme s ním spojení vo vzájomnom neodlučiteľnom vzťahu. Obklopení sme prírodným prostredím, ktoré tvorí voda, vzduch, pôda, fauna a flóra. Tieto zložky pôsobia súčasne a vo vzájomnej interakcii.

Starostlivosť o životné prostredie spočíva vo vytváraní ekologickej rovnováhy. Človek výrazným spôsobom ovplyvňuje jej parametre a tým aj kvalitu životného prostredia.

Každý má právo na priaznivé životné prostredie, ale aj povinnosť ho chrániť a zveľaďovať.
Len na samotnom človeku záleží, aká budúcnosť čaká prírodu. Nezastupiteľnú úlohu pritom má vzdelávanie a výchova k ochrane životného prostredia. 
 
Životné prostredie bude chránené, ak každý subjekt bude uplatňovať opatrenia a činnosti, ktoré zabraňujú negatívnym vplyvom na ekosystém. To je možné iba vtedy, ak sa  dôsledne rešpektujú ekologické zákonitosti.

Snahu o zachovanie priaznivého životného prostredia  má na zreteli aj  spoločnosť LECOL s.r.o. Rajec, ktorá je už viac ako 25 rokov poskytovateľom komplexných ekologických služieb.

  

 

LECOL je členom Asociácie priemyselnej ekológie na Slovensku.