Hlavná stránka
Profil spoločnosti
Poskytované služby
Novinky a aktuality
Zberňa
Legislatíva
Referencie
Databáza
Kontaktujte nás
Kontakt
"Dôverujte ľuďom a oni vás nesklamú. Správajte sa k nim ako k skvelým osobnostiam a oni svoju skvelosť preukážu." (Emerson)
ZBERŇA

LECOL prevádzkuje v Rajci zberňu na tuhé nebezpečné a vybrané druhy ostatných a komunálnych odpadov na základe Rozhodnutia ObÚŽP Žilina č.sp. 1900/2013/1551/Deb.

Okrem doleuvedených odpadov spoločnosť LECOL Rajec zabezpečuje prepravu, zhodnocovanie a zneškodnenie všetkých iných druhov odpadov s výnimkou výbušných, rádioaktívnych odpadov a uhynutých tiel zvierat.

LECOL má povolenie na prepravu vedľajších živočíšnych produktov (VŽP) materiálu kategórie 3 - písm. p) kuchynské odpady - separované použité potravinárske oleje (DOKLAD O REGISTRÁCII).

LECOL má oprávnenie na zber opotrebovaných batérií a akumulátorov.

LECOL má povolenie za zber a zhromažďovanie odpadových olejov.

Povolenie na zber (REGISTRÁCIA) zahŕňa nasledovné druhy odpadov:

 
1) Nebezpečné odpady
Celý článok...
 
1.1) Zoznam zhromažďovaných olejov
Celý článok...
 
2) Komunálne odpady
Vybrané separované zbierané zložky komunálnych odpadov
Celý článok...
 
3) Ostatné odpady
Vybrané druhy ostatných odpadov
Celý článok...