Hlavná stránka
Profil spoločnosti
Poskytované služby
Novinky a aktuality
Zberňa
Legislatíva
Referencie
Databáza
Kontaktujte nás
Kontakt
"Dôverujte ľuďom a oni vás nesklamú. Správajte sa k nim ako k skvelým osobnostiam a oni svoju skvelosť preukážu." (Emerson)
Vydané súhlasy

LECOL prevádzkuje v Rajci na ulici Nádražná 329/28 ZARIADENIE NA ZBER ODPADU podľa platného súhlasu, ktorý vydal Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP.
LECOL Rajec zabezpečuje prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov s výnimkou výbušných, rádioaktívnych odpadov a uhynutých zvierat.

VYDANÉ SÚHLASY: 

Registrácia   podľa §98 zákona

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov

Súhlas na zhromažďovanie odpadu bez predchádzajúceho triedenia