Hlavná stránka
Profil spoločnosti
Poskytované služby
Novinky a aktuality
Zberňa
Legislatíva
Referencie
Databáza
Kontaktujte nás
Kontakt
"Dôverujte ľuďom a oni vás nesklamú. Správajte sa k nim ako k skvelým osobnostiam a oni svoju skvelosť preukážu." (Emerson)
Profil spoločnosti
Firma LECOL poskytuje komplexné ekologické služby od roku 1991.

Činnosť firmy LECOL je zameraná predovšetkým na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi.
Pôsobnosť spoločnosti je po celom území Slovenskej republiky.
Firma spolupracuje so špičkovými odborníkmi a organizáciami z oblasti ekológie a chémie.

Spoločnosť LECOL Rajec zabezpečuje nasledovné činnosti:

  • Komplexná starostlivosť o životné prostredie firiem - outsourcing
  • Zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov
  • Analytické hodnotenie a zaraďovanie odpadov podľa katalógu
  • Preprava odpadov a vypracovanie dokladov podľa ADR
  • Vypracovanie odborných posudkov
  • Vypracovanie zámerov a správ o hodnotení podľa EIA
  • Vypracovanie POH, havarijnych opatrení a prevádzkových poriadkov  
  • Informácie o ekotoxikologických vlastnostiach nebezpečných látok

Mnoho významných organizácií na celom území Slovenskej republiky využívajú naše služby pri zneškodňovaní priemyselných odpadov.