Hlavná stránka
Profil spoločnosti
Poskytované služby
Novinky a aktuality
Zberňa
Legislatíva
Referencie
Databáza
Kontaktujte nás
Kontakt
"Dôverujte ľuďom a oni vás nesklamú. Správajte sa k nim ako k skvelým osobnostiam a oni svoju skvelosť preukážu." (Emerson)
LECOL spol. s r.o.
Životné prostredie podmieňuje existenciu živých organizmov vrátane človeka. Sme s ním spojení vo vzájomnom neodlučiteľnom vzťahu. Obklopení sme prírodným prostredím, ktoré tvorí voda, vzduch, pôda, fauna a flóra. Tieto zložky pôsobia súčasne a vo vzájomnej interakcii.

Starostlivosť o životné prostredie spočíva vo vytváraní ekologickej rovnováhy. Človek výrazným spôsobom ovplyvňuje jej parametre a tým aj kvalitu životného prostredia.

Každý má právo na priaznivé životné prostredie, ale aj povinnosť ho chrániť a zveľaďovať.
Len na samotnom človeku záleží, aká budúcnosť čaká prírodu. Nezastupiteľnú úlohu pritom má vzdelávanie a výchova k ochrane životného prostredia. 
 
Životné prostredie bude chránené, ak každý subjekt bude uplatňovať opatrenia a činnosti, ktoré zabraňujú negatívnym vplyvom na ekosystém. To je možné iba vtedy, ak sa  dôsledne rešpektujú ekologické zákonitosti.

Snahu o zachovanie priaznivého životného prostredia  má na zreteli aj  spoločnosť LECOL s.r.o. Rajec, ktorá je už viac ako 25 rokov poskytovateľom komplexných ekologických služieb.