Hlavná stránka
Profil spoločnosti
Poskytované služby
Novinky a aktuality
Zberňa
Legislatíva
Referencie
Databáza
Kontaktujte nás
Kontakt
"Dôverujte ľuďom a oni vás nesklamú. Správajte sa k nim ako k skvelým osobnostiam a oni svoju skvelosť preukážu." (Emerson)
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
 • Komplexná starostlivosť o životné prostredie firiem
    - vypracovanie žiadostí
    - vybavovanie povolení
    - vedenie evidencie
    - vypracovanie hlásení, identifikačných listov nebezpečného odpadu (ILNO), sprievodných listov nebezpečného odpadu (SLNO)
    - zastupovanie firiem pri jednaní s úradmi ŽP
 • Zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov
 • Preprava odpadov
 • Odber vzoriek a analýza odpadov
 • Vypracovanie plánov odpadového hospodárstva
 • Vypracovanie opatrení pre prípad havárií
 • Vypracovanie prevádzkových poriadkov
 • Vypracovanie identifikačných listov
 • Vypracovanie odborných posudkov
 • Vypracovanie zámerov na činnosti podliehajúce posudzovaniu vplyvov na životné prostredie (EIA)
 • Odborná pomoc pri preprave podľa ADR a RID
 • Informácie o ekotoxikologických vlastnostiach, zdravotných a iných rizikách chemických látok
 • Vykonávanie interných auditov
 • Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ekológie
 • Čistenie rôznych nádrží, lapačov nečistôt, olejových separátov a pod.
 
 Sample Image Sample Image Sample Image
 Sample Image Sample Image Sample Image