Hlavná stránka
Profil spoločnosti
Poskytované služby
Novinky a aktuality
Zberňa
Legislatíva
Referencie
Databáza
Kontaktujte nás
Kontakt
"Dôverujte ľuďom a oni vás nesklamú. Správajte sa k nim ako k skvelým osobnostiam a oni svoju skvelosť preukážu." (Emerson)
Ochrana ovzdušia

Zákon NR SR č. 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia 

Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR, ktorými sa vykonávajú ustanovenia zákona  o ovzduší

 

Zákon č. 41/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 161/2001 Z.z, zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 478/2002 Z.z., zákona č. 525/2003 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č. 571/2005 Z.z., zákona č. 203/2007 Z.z., zákona č. 529/2007 Z.z., zákona č. 515/2008 Z.z. a zákona č. 286/2009 Z.z.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 131/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok