Hlavná stránka
Profil spoločnosti
Poskytované služby
Novinky a aktuality
Zberňa
Legislatíva
Referencie
Databáza
Kontaktujte nás
Kontakt
"Dôverujte ľuďom a oni vás nesklamú. Správajte sa k nim ako k skvelým osobnostiam a oni svoju skvelosť preukážu." (Emerson)
1.1) Zoznam zhromažďovaných olejov

Kat. č.      Druh  
12 01 06 minerálne rezné oleje obsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov  
12 01 07 minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov 
12 01 10 syntetické rezné oleje
12 01 14 kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky
12 01 18 kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej
12 01 19 biologicky ľahko rozložiteľný strojový olej 
13 01 04 chlórované emulzie 
13 01 05 nechlórované emulzie
13 01 09 chlórované minerálne hydraulické oleje 
13 01 10 nechlórované minerálne hydraulické oleje
13 01 11 syntetické hydraulické oleje
13 01 12 biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje 
13 01 13 iné hydraulické oleje 
13 02 04 chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje
13 02 05 nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje
13 02 06 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje
13 02 07 biologicky ľahko rozložiteľné syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje
13 02 08 iné motorové, prevodové a mazacie oleje
13 03 06 chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje iné ako uvedené v 13 03 01
13 03 07 nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje
13 03 08 syntetické izolačné a teplonosné oleje
13 03 09 biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplonosné oleje
13 03 10 iné izolačné a teplonosné oleje
13 04 01 odpadové oleje z prevádzky lodí vnútrozemskej plavby
13 04 02 odpadové oleje z prístavných kanálov
13 04 03 odpadové oleje z prevádzky iných lodí
13 05 02 kaly z odlučovačov oleja z vody
13 05 06 olej z odlučovačov oleja z vody
13 05 07 voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody
13 07 01 vykurovací olej a motorová nafta
16 07 08 odpady obsahujúce olej